پرتویی از نور الهی .... دستی یاری دهنده .....روزنه ای از امید درباره ما خدمات ما به سامانه خیره حضرت قائم خوش آمدید

ما در این شهر متخصص مراقبت از نیازمندان هستیم

ماموریت ما ترویج و استحکام فرهنگ نوع دوستی در جامعه و الگوسازی برای سایرینی که مایل به تأسیس چنین مراکزی ، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر هستند

23+سال تجربه
25kخانواده خوشحال
50+کادر درمان
۸۰۰+جهیزیه
۶۰۰+بیمار دیالیزی

ما خدمتی را انجام می دهیم که در آن تخصص داریم

هر آنچه برای حمایت از شما در مراقبت از سلامت خانواده نیاز دارید،

ما امروز می توانیم در خدمات درمانی به شما کمک کنیم.

آشنایی با سایر خدمات خیریه حضرت قائم

از شأن کسانی که تحت مراقبت هستند محافظت کنید و توانمندی آنها را افزایش دهید

زندگی هم برای نیازمندان و هم برای خانواده هایشان جاریست.

واحد صندوق صدقات

این صندوق ها وسیله ارتباطی مجتمع با اعضاء و افراد معرفی شده توسط آنها می باشد تا بدینوسیله از برکت نیت خیرخواهی آنان جهت مشارکت بیشتر در امر خدمت رسانی به طبقه نیازمند جامعه، نهایت استفاده بشود.